خواهر و برادر گرامی :
کمک شما به فعالیت های دینی و مذهبی خانه خدا هر چند اندک ، ذخيره ای برای آخرت شما خواهد بود . بدیهی است کمک های شما چه در قالب کمک های مالی نقدی و غیر نقدی و چه در قالب پیشنهادات سازنده همچون ارائه طرحهای نو ، بیان نقطه نظرات و انتقادات و … در فعالیت ها و خدمات مذهبی و فرهنگی مرکز اسلامی هامبورگ مورد استفاده قرار می گیرد.
شما می توانید کمک های مالی خود را به شماره حساب مرکز اسلامی هامبورگ واریز نمایید.
 
Kontoinhaber: Islamisches Zentrum Hamburg
Konto-Nr.: 4410217053
BLZ : 70020270
Bank: Hypovereinsbank IBAN: DE23700202704410217053 BIC: HYVEDEMMXXX
  
لطفا عنوان وجه پرداختی خود را اعم از خمس ، زکات ، صدقه ، نذورات ، کمک به مسجد و … مرقوم بفرمایید.
 
برای ارائه پیشنهادات و انتقادات اینجا را کلیک نمایید .

اترك تعليقاً

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment