تاريخچهء بنيانگذاري و مراحل بناي مركز

در سال 1332 هجري شمسي برابر با 1953 ميلادي در جلسه اي كه با حضور جمعي از ايرانيان مقيم هامبورگ ئر هتل آتلانتيك اين شهر برگزار گرديد گفتگويي پيرامون لزوم تشكيل مركزي اسلامي و بناي مسجدي براي ايرانيان مقيم اين شهر انجام گرفت. اين پيشنهاد با استقبال حاضران روبرو شد و قرار شد دايرهء فعاليت…